Kobieca Przystań, Weranda 2/2017Galeria z czasopisma WERANDA jest dostępna bezpośrednio na stronie czasopisma.
Klinij tutaj, aby otworzyć